O nás

Vznikol v roku 2005. Jeho zakladateľom a umeleckým vedúcim je Miroslav Uhrič. Členovia sa snažia o sebe vlastnú adaptáciu hudby rozličných žánrov. Gro repertoáru tvoria populárne folklórne piesne a nápevy najmä európskych národov vo vlastnej adaptácii. Orchester sa venuje taktiež i interpretácii klasickej hudby, operetných či operných arií, ako aj hudbe populárnych žánrov, za ktoré svedčí zoznam niekoľkých známych džezových melódií. Členmi orchestra sú muzikanti s rozličnými no najmä bohatými skúsenosťami a tieto ich predurčujú k špičkovým výkonom na akomkoľvek druhu podujatia. Flexibilita a možnosti ponuky predurčujú toto teleso zaradiť sa medzi poprednejšie telesá svojho druhu v regióne či na Slovensku.

Členovia GOLD Orchestra

primáš - Miroslav Uhrič , Dis. art

2.husle - Michal Výbošťok , Dis. art

viola - Ľubomír Konôpka

viola - Martin Stieranka

cimbal - Mgr. Art . Peter Kamenský

akordeón - Ing. Peter Škoda

kontrabas - Slavomír Melicherčík

kontrabas - Ing. Miroslav Holek

spev - Alžbetka Bystrianska

spev - Denis Sendrei

spev - Martin Kurek

spev -  Anna ĎurišováUhrič Miroslav- primaš - primáš

Vyštudoval hru na husliach, na konzervátoriu v Košiciach . V jeho osobnosti sa spojili danosti pre sólistickú hru, ako aj viesť kapelu. Veľmi dobre pochopí a stotožní sa s daným dielom ,repertoárom, či skladbou. Pre svoju interpretáciu štýlovej rozmanitosti, patrí medzi najvyhľadávanejších hudobníkov svojho druhu v regióne. Suverenita s akou sa vyrovnáva s virtuóznymi nárokmi, výrazová sila, ktorá vyžaruje z jeho hry vyvoláva spontálne nadšenie poslucháčov.

Má bohaté skúsenosti v interpretácií ľudovej hudby regiónov Slovenska, podložené niekoľko ročnou praxou v popredných slovenských folklórnych telesách. Medzi garanty kvality tejto činnosti patrí i niekoľko ročné účinkovanie v profesionálnom reprezentačnom telese MO Slovenskej republiky ,vo Vojenskom folklórnom súbore Jánošík. Taktiež sa zaujíma o interpretáciu tanečnej populárnej hudby, či populárnej medzinárodnej hudby. Skúsenosti v tejto oblasti nabral počas niekoľko ročnej praxe v poprednom kúpeľnom orchestri v Nemecku. Jeho štýlová neobmedzenosť ho podnietila po návrate na rodné Slovensko založiť multi štýlové teleso, v intenciách Stredoeurópskej kaviarenskej tradície. Je teda zakladateľom GOLD Orchestra, ktorého je aj umeleckým vedúcim. 

Neustále spolupracuje s rôznymi folklórnymi telesami,  folklórny súbor  Háj - Nová Baňa, Hron - Žiar nad Hronom, Dubkáčik  -Buzitka, Ipeľ Lučenec, FS Prameň Dolná Strehová... 


Výbošťok Michal - husle

Študoval na konzervatória v Banskej Bystrici. Hudbe sa venuje už od šiestich rokov ,keď súčasne s nástupom na základnú školu začal navštevovať aj Základnú umeleckú školu vo Vígľaši, vtedajšiu pobočku ZUŠ Detva v triede p. Ondreja Molotu. Už v tom čase bol primášom detskej ľudovej hudby ,s ktorou najmä zásluhou pána Antona Budinského absolvoval veľké množstvo vystúpení po celom Slovensku. Tieto skúsenosti ešte viac prehĺbili jeho vzťah k folklóru ,no postupom času smerovala jeho pozornosť aj k iným hudobným žánrom. Začal navštevovať súkromné hodiny u p. Róberta Karvaya a bol prijatý na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Okrem toho bol aj členom ľudových hudieb viacerých folklórnych súborov ako napr. FS Detva, FS Háj, FS Bystrina, FS Urpín a iné, s ktorými absolvoval mnoho vystúpení doma i v zahraničí. V niektorých z nich pôsobí dodnes. Vďaka všestrannému hudobnému rozhľadu a schopnosti rýchlo sa prispôsobiť novým požiadavkám, pravidelne účinkuje v rôznych hudobných zoskupeniach.Pre jeho všestrannosť , technickú zdatnosť, prehľad v rôznych štýloch hudby, ako aj zmysel pre súhru v kapele sa stal členom GOLD OrchestraKonôpka Ľubomír - viola

V jeho interpretačnom majstrovstve vidieť, ako rýchlo sa dokáže vcítiť ,stotožniť s daným hudobným dielom. Disponuje mnohými prednosťami ,ako sú precíznosť, zmyslel pre súhru kapely, výrazová sila, ako aj prispôsobivosť, či dobre vyvinutá hudobná pamäť. Svojim okolím je považovaný za kvalitného a vyhľadávaného znalca komorného sprievodu vo viacerých žánrových intenciách .Zaujíma sa prevažne o folklór, a však potreby Gold Orchestra ho prinútili zorientovať sa vo viacerých štýloch a spôsoboch hry.Kamenský Peter - cimbal

Hudba ho zlákala už v predškolskom veku, kedy sa začal venovať hre na cimbal. Po ukončení štúdia (odbor cimbal) na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr. art. Juraja Helcmanovského ml. pokračoval v štúdiu na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v triede Viktórie Herencsár ArtD., kde úspešne štúdium ukončil a získal titul Mgr. art. Absolvoval množstvo seminárov, workshopov a koncertov na medzinárodnej úrovni. Počas štúdia na konzervatóriu získal 3. miesto na medzinárodnej cimbalovej súťaži vo Valašskom Meziříčí (Česko). Počas vysokoškolských štúdií ako sólista spolupracoval s komorným orchestrom z Budapešti, s ktorým sa zúčastnil koncertného turné po talianskych mestách. Neskôr sa stal zakladajúcim členom cimbalového tria "Cimbalom Ensemble", s ktorým úspešne reprezentoval Slovensko na medzinárodnom festivale Transeuropéennes v meste Rouen (Francúzsko). Bol členom hudobných zložiek FS Háj, FS Hriňovčan a FS Podpoľanec s ktorými sa zúčastnil mnohých zahraničných festivalov (Holandsko, Rusko, Turecko, Maďarsko a iné).Často spolupracoval aj s multi inštrumentálnym telesom GOLD Orchestra z Detvy.Tu ukázal svoje schopnosti ,zmysel pre súhru kapely a doprovod ,či sólovú hru na cimbal.Neskôr sa stal členom GOLD Orchestra kde hráva aj v súčasnosti.V oblasti folklóru spolupracoval s mnohými významnými muzikantmi. Nahrával pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu. Pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole v Hriňovej ako učiteľ cimbalu a hudobnej náuky. Taktiež je členom predsedníctva Slovenskej Cimbalovej Asociácie.Ing. Peter Škoda - akordeón

Vyštudoval hru na Akordeón v ZUŠ Banská Bystrica u p. Róberta Tatára I. a II. Cyklus a ZUŠ Zvolen III. cyklus u p. Igora Vlacha. Venuje sa hudbe poloprofesionálne. Počas vysokoškolských štúdií účinkoval v Ľ.H. FS Rozsutec, kde sa stal vedúcim hudby. Nasledoval FS Bystrina v Banskej Bystrici a VFS Jánošík vo Zvolene, kde bol tiež vedúcim hudby. Okrem folklóru sa venuje aj kaviarenskej hudbe, účinkoval v profesionálnej cigánskej cimbalovej hudbe Alexandra Daška v Banskej Bystrici a v triu Krystal band vo Zvolene. Počas svojho účinkovania spolupracoval takmer so všetkými významnými ľudovými hudbami a primášmi z okolia Detvy , Zvolena a Banskej Bystrice. Na akordeóne sa špecializuje na doprovod v ľudovej hudbe aj kaviarenskej hudbe. Snaží sa aj o sólovú hru skladieb kde vyniká nástroj akordeón ako sú Francúzske, Ruské, Talianske, Srbské, Nemecké, klasické a iné zahraničné skladby. Skúsenosti s hrania rôznych štýlov sa snaží pretaviť do tvorby nového akordeónového Slovenského štýlu, v ktorom by akordeón vyznel ako plnohodnotný doprovodný aj sólový nástroj, čo si tento nástroj určite zaslúži. Miroslav Holek - kontrabas


Slavomír Melicherčík - kontrabas

Všestranný hudobník. V jeho interpretačnom majstrovstve vidieť ,ako rýchlo sa  dokážu vcítiť, stotožniť sa s daným hudobným dielom. Hrá na viacerých hudobných nástrojoch z ktorých mu najviac prirástli k srdcu kontrabas a viola. Hrá aj na ďalších hudobných nástrojoch, ako sú harmonika, gitara. Disponuje mnohými prednosťami, ako sú precíznosť ,zmysel pre súhru kapely, výrazová sila, prispôsobivosť, improvizácia, široký hudobný rozhľad, či dobre vyvinutá hudobná pamäť. Ľahko sa popasuje s tými najnáročnejšími technickými nárokmi danej skladby ,či interpretovaného diela. Má za sebou množstvo skúseností a účinkovanie v mnohých hudobných telesáchDenis Sendrei - spev

Študent konzervatória v Rimavskej Sobote, 


Martin Kurek - spev

Hudbe sa venuje už odmalička. S nástupom na Základnú školu začal navštevovať aj Základnú umeleckú školu vo Valaskej. Najprv začal navštevovať hodiny klavíra z ktorého pred nedávnom absolvoval druhý cyklus a o rok na to začal súčasne s klavírom navštevovať aj hodiny spevu. V roku 2011 ho prijali na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu  v BB kde aj doštudoval sólový operný spev pod vedením Mgr. Stanislava Matisa. Pravidelne účinkuje v štátnej opere BB.  Účinkovanie v Gold Orchestra považuje za možnosť ako sa zviditeľniť a nadobudnúť nové skúsenosti.Alžbeta Bystrianska - spev, cimbal

Pochádza z Dolnej Strehovej. Talent zdedila a dostala do vienka od svojej rodiny. Mama sa venovala hre na akordeón a otec spieva .Od malička ju viedli k hudbe, spevu, či tancu. Okrem spevu sa venuje aj hre na cimbal. Základnú umeleckú školu v hre na cimbal vyštudovala v Detve. Momentálne pokračuje v štúdiu hry na cimbal na konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej Bystrici. Je členkou niekoľkých folklórnych súborov, FS Prameň z Dolnej Strehovej, FS Krtišan z Veľkého Krtiša, kde pôsobí, ako cimbalistka a speváčka. Jej prednosťou je prirodzený talent a spev srdcom. Jej krásne zafarbený hlas očarí každého poslucháča. Perfektne vyvinutý zmysel pre rytmus a intonáciu ju predurčuje podávať vynikajúce výkony. Nerobí je problém popasovať s piesňami rôznych regiónov Slovenska. Nerobí žiadne rozdiely medzi cimbalom a spevom, snaží sa venovať každému rovnako. Najväčšou jej prednosťou ktorou disponuje je prirodzenosť, všestrannosť, schopnosť vcítiť sa do interpretovaného hudobného diela , ľudovej či modernej piesne. Neutíchajúci potlesk poslucháčov po koncerte hovorí za všetko.V súčasnosti ukončila  štúdium  Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v BB - hra na cimbal a pokračuje  v štúdiu  na akadémii umení v BB  - tretí ročník v hre na cimbal.