O nás

Vznikol v roku 2005. Jeho zakladateľom a umeleckým vedúcim je Miroslav Uhrič. Členovia sa snažia o sebe vlastnú adaptáciu hudby rozličných žánrov. Gro repertoáru tvoria populárne folklórne piesne a nápevy najmä európskych národov vo vlastnej adaptácii. Orchester sa venuje taktiež i interpretácii klasickej hudby, operetných či operných arií, ako aj hudbe populárnych žánrov, za ktoré svedčí zoznam niekoľkých známych džezových melódií. Členmi orchestra sú muzikanti s rozličnými no najmä bohatými skúsenosťami a tieto ich predurčujú k špičkovým výkonom na akomkoľvek druhu podujatia. Flexibilita a možnosti ponuky predurčujú toto teleso zaradiť sa medzi poprednejšie telesá svojho druhu v regióne či na Slovensku.

Členovia GOLD Orchestra

primáš - Miroslav Uhrič , Dis. art

viola - Ľubomír Konôpka

cimbal - Mgr. Art . Peter Kamenský

akordeón - Ing. Peter Škoda

kontrabas - Jozef Kováč, kmotrík


spev - Alžbetka Bystrianska

spev - Denis Sendrei


Uhrič Miroslav- primaš - primáš

Vyštudoval hru na husliach, na konzervátoriu v Košiciach . V jeho osobnosti sa spojili danosti pre sólistickú hru, ako aj viesť kapelu. Veľmi dobre pochopí a stotožní sa s daným dielom ,repertoárom, či skladbou. Pre svoju interpretáciu štýlovej rozmanitosti, patrí medzi najvyhľadávanejších hudobníkov svojho druhu v regióne. Suverenita s akou sa vyrovnáva s virtuóznymi nárokmi, výrazová sila, ktorá vyžaruje z jeho hry vyvoláva spontálne nadšenie poslucháčov.

Má bohaté skúsenosti v interpretácií ľudovej hudby regiónov Slovenska, podložené niekoľko ročnou praxou v popredných slovenských folklórnych telesách. Medzi garanty kvality tejto činnosti patrí i niekoľko ročné účinkovanie v profesionálnom reprezentačnom telese MO Slovenskej republiky ,vo Vojenskom folklórnom súbore Jánošík. Taktiež sa zaujíma o interpretáciu tanečnej populárnej hudby, či populárnej medzinárodnej hudby. Skúsenosti v tejto oblasti nabral počas niekoľko ročnej praxe v poprednom kúpeľnom orchestri v Nemecku. Jeho štýlová neobmedzenosť ho podnietila po návrate na rodné Slovensko založiť multi štýlové teleso, v intenciách Stredoeurópskej kaviarenskej tradície. Je teda zakladateľom GOLD Orchestra, ktorého je aj umeleckým vedúcim. 

Neustále spolupracuje s rôznymi folklórnymi telesami,  folklórny súbor  Háj - Nová Baňa, Hron - Žiar nad Hronom, Dubkáčik  -Buzitka, FS Ipeľ Lučenec, FS Prameň Dolná Strehová... 

Súčasne pôsobí ako pedagóg na Zuš v Detve


Výbošťok Michal - husle

Študoval na konzervatória v Banskej Bystrici. Hudbe sa venuje už od šiestich rokov ,keď súčasne s nástupom na základnú školu začal navštevovať aj Základnú umeleckú školu vo Vígľaši, vtedajšiu pobočku ZUŠ Detva v triede p. Ondreja Molotu. Už v tom čase bol primášom detskej ľudovej hudby ,s ktorou najmä zásluhou pána Antona Budinského absolvoval veľké množstvo vystúpení po celom Slovensku. Tieto skúsenosti ešte viac prehĺbili jeho vzťah k folklóru ,no postupom času smerovala jeho pozornosť aj k iným hudobným žánrom. Začal navštevovať súkromné hodiny u p. Róberta Karvaya a bol prijatý na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Okrem toho bol aj členom ľudových hudieb viacerých folklórnych súborov ako napr. FS Detva, FS Háj, FS Bystrina, FS Urpín a iné, s ktorými absolvoval mnoho vystúpení doma i v zahraničí. V niektorých z nich pôsobí dodnes. Vďaka všestrannému hudobnému rozhľadu a schopnosti rýchlo sa prispôsobiť novým požiadavkám, pravidelne účinkuje v rôznych hudobných zoskupeniach.Pre jeho všestrannosť , technickú zdatnosť, prehľad v rôznych štýloch hudby, ako aj zmysel pre súhru v kapele sa stal členom GOLD OrchestraKonôpka Ľubomír - viola

V jeho interpretačnom majstrovstve vidieť, ako rýchlo sa dokáže vcítiť ,stotožniť s daným hudobným dielom. Disponuje mnohými prednosťami ,ako sú precíznosť, zmyslel pre súhru kapely, výrazová sila, ako aj prispôsobivosť, či dobre vyvinutá hudobná pamäť. Svojim okolím je považovaný za kvalitného a vyhľadávaného znalca komorného sprievodu vo viacerých žánrových intenciách .Zaujíma sa prevažne o folklór, a však potreby Gold Orchestra ho prinútili zorientovať sa vo viacerých štýloch a spôsoboch hry.Kamenský Peter - cimbal

Hudba ho zlákala už v predškolskom veku, kedy sa začal venovať hre na cimbal. Po ukončení štúdia (odbor cimbal) na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr. art. Juraja Helcmanovského ml. pokračoval v štúdiu na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v triede Viktórie Herencsár ArtD., kde úspešne štúdium ukončil a získal titul Mgr. art. Absolvoval množstvo seminárov, workshopov a koncertov na medzinárodnej úrovni. Počas štúdia na konzervatóriu získal 3. miesto na medzinárodnej cimbalovej súťaži vo Valašskom Meziříčí (Česko). Počas vysokoškolských štúdií ako sólista spolupracoval s komorným orchestrom z Budapešti, s ktorým sa zúčastnil koncertného turné po talianskych mestách. Neskôr sa stal zakladajúcim členom cimbalového tria "Cimbalom Ensemble", s ktorým úspešne reprezentoval Slovensko na medzinárodnom festivale Transeuropéennes v meste Rouen (Francúzsko). Bol členom hudobných zložiek FS Háj, FS Hriňovčan a FS Podpoľanec s ktorými sa zúčastnil mnohých zahraničných festivalov (Holandsko, Rusko, Turecko, Maďarsko a iné).Často spolupracoval aj s multi inštrumentálnym telesom GOLD Orchestra z Detvy.Tu ukázal svoje schopnosti ,zmysel pre súhru kapely a doprovod ,či sólovú hru na cimbal.Neskôr sa stal členom GOLD Orchestra kde hráva aj v súčasnosti.V oblasti folklóru spolupracoval s mnohými významnými muzikantmi. Nahrával pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu. Pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole v Hriňovej ako učiteľ cimbalu a hudobnej náuky. Taktiež je členom predsedníctva Slovenskej Cimbalovej Asociácie.Ing. Peter Škoda - akordeón

Vyštudoval hru na Akordeón v ZUŠ Banská Bystrica u p. Róberta Tatára I. a II. Cyklus a ZUŠ Zvolen III. cyklus u p. Igora Vlacha. Venuje sa hudbe poloprofesionálne. Počas vysokoškolských štúdií účinkoval v Ľ.H. FS Rozsutec, kde sa stal vedúcim hudby. Nasledoval FS Bystrina v Banskej Bystrici a VFS Jánošík vo Zvolene, kde bol tiež vedúcim hudby. Okrem folklóru sa venuje aj kaviarenskej hudbe, účinkoval v profesionálnej cigánskej cimbalovej hudbe Alexandra Daška v Banskej Bystrici a v triu Krystal band vo Zvolene. Počas svojho účinkovania spolupracoval takmer so všetkými významnými ľudovými hudbami a primášmi z okolia Detvy , Zvolena a Banskej Bystrice. Na akordeóne sa špecializuje na doprovod v ľudovej hudbe aj kaviarenskej hudbe. Snaží sa aj o sólovú hru skladieb kde vyniká nástroj akordeón ako sú Francúzske, Ruské, Talianske, Srbské, Nemecké, klasické a iné zahraničné skladby. Skúsenosti s hrania rôznych štýlov sa snaží pretaviť do tvorby nového akordeónového Slovenského štýlu, v ktorom by akordeón vyznel ako plnohodnotný doprovodný aj sólový nástroj, čo si tento nástroj určite zaslúži. 


Jozef Kováč - kontrabas

V jeho interpretačnom majstrovstve vidieť ,ako rýchlo sa  dokážu vcítiť, stotožniť sa s daným hudobným dielom.  Disponuje mnohými prednosťami, ako sú precíznosť ,zmysel pre súhru kapely, výrazová sila, prispôsobivosť, improvizácia, široký hudobný rozhľad, či dobre vyvinutá hudobná pamäť. Ľahko sa popasuje s tými najnáročnejšími technickými nárokmi danej skladby ,či interpretovaného diela. Má za sebou množstvo skúseností a účinkovanie v mnohých hudobných telesách. V niektorých pôsobí dodnes. Výborný spev ho predurčuje k vynikajúcemu výkonu na akcii, svadbe,...Denis Sendrei - spev

Študent konzervatória v Rimavskej Sobote, študent akadémia umení v  Banskej Bystrici. Všestranný spevák , ktorý spieva srdcom .Jeho nádherný hlas Vás očarí a  zanechá vo Vás krásny umelecký zážitok...Spolu s kontrabasistom tvoria nezameniteľnú spevácku dvojicu-/dvoj-hlas .

Alžbeta Bystrianska - spev, cimbal

Pochádza z Dolnej Strehovej. Talent zdedila a dostala do vienka od svojej rodiny. Mama sa venovala hre na akordeón a otec spieva .Od malička ju viedli k hudbe, spevu, či tancu. Okrem spevu sa venuje aj hre na cimbal. Základnú umeleckú školu v hre na cimbal vyštudovala v Detve. Momentálne pokračuje v štúdiu hry na cimbal na konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej Bystrici. Je členkou niekoľkých folklórnych súborov, FS Prameň z Dolnej Strehovej, FS Krtišan z Veľkého Krtiša, kde pôsobí, ako cimbalistka a speváčka. Jej prednosťou je prirodzený talent a spev srdcom. Jej krásne zafarbený hlas očarí každého poslucháča. Perfektne vyvinutý zmysel pre rytmus a intonáciu ju predurčuje podávať vynikajúce výkony. Nerobí je problém popasovať s piesňami rôznych regiónov Slovenska. Nerobí žiadne rozdiely medzi cimbalom a spevom, snaží sa venovať každému rovnako. Najväčšou jej prednosťou ktorou disponuje je prirodzenosť, všestrannosť, schopnosť vcítiť sa do interpretovaného hudobného diela , ľudovej či modernej piesne. Neutíchajúci potlesk poslucháčov po koncerte hovorí za všetko.V súčasnosti ukončila  štúdium  Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v BB - hra na cimbal a pokračuje  v štúdiu  na akadémii umení v BB  - tretí ročník v hre na cimbal.